DEĞER TESPİT RAPORU

TÜRK VATANDAŞLIĞI İÇİN GAYRİMENKUL DEĞER TESPİT RAPORU

19 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 106 nolu “Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca;

Türk Vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması yöntemlerinden olan gayrimenkul edinimi ile ilgili olarak en düşük gayrimenkul yatırım değeri 250.000 Amerikan Doları olarak düzenlenmiş, ilgili tutarda gayrimenkul yatırımı yapıldığı takdirde Türk Vatandaşlığına hak kazanılması mümkün kılınmıştır.

Satın alınacak gayrimenkulün değerinin tespitinde “Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” ile tanımlanmış Değerleme Kuruluşları yetkilendirilmiştir.

Ayrıca;

15/02/2019 tarih 1795/2019/1 sayılı Genelge ile;

04.03.2019 tarihinden itibaren yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı gerek satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmaz değerleme raporu aranmaktadır. Rapor ve edinim tarihleri arasındaki maksimum süre 3 ay olarak belirlenmiştir.

Ayrıca değer değişikliğine yol açabilecek her türlü sicil işleminde(yola terk, cins değişikliği, vb.) önceki rapor süresi gözetilmeksizin yeni değerleme raporu gereklidir.

Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş., Yabancı Uyrukluların gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığı kazanması işlemleri için gerekli olan değerleme raporlarını ve yabancı uyrukluları tüm alım satım işlemlerinde talep edilen değerleme raporlarını hazırlamakla yetkilendirilmiş değerleme kuruluşlarındandır.

Bu kapsamda değerleme hizmeti almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.