ŞİRKET PROFİLİ

ARIKAN TAŞINMAZ DEĞERLEME

Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş. değerleme sektöründe faaliyet göstermekte olan ve SPK Lisansına sahip değerleme uzmanları tarafından 26 Mayıs 2009 tarihinde Bursa’da kurulmuştur. Şirket ortaklık yapısında SPK tarafından yetki verilmiş, değerleme sektöründe sekiz yıl ve üzeri deneyime sahip 4 adet sorumlu değerleme uzmanı bulunmaktadır.
Şirketimiz; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20.08.2009 tarihli kararı ile “Kurulun Seri VIII, No:35 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği” (Tebliğ) çerçevesinde, Gayrimenkul Değerleme Hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.
Şirketimiz; Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu’nun (Kurul) 07.03.2013 tarih ve 5231 sayılı kararı ile “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 11 inci Maddesine İstinaden Bankalara Yönetmeliğin 4 üncü Maddesi Kapsamına Giren “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi” hizmeti verme yetkisi verilmiş ve listeye alınmıştır.

Arikan
Arikan

VİZYONUMUZ

Sektöründe ulusal ve uluslararası kabul gören firmalar arasında yer almak ve yerel bazda öncü olmaktır.

MİSYONUMUZ

Güncel uluslararası değerleme standartları ışığında, ülkemizde disipline olan Değerleme Uzmanlığı mesleğinin gelişmesine ve meslek etik ilkelerinin yerleşmesine katkı sağlamaktır