YENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HAZIRLANAN BİLGİLENDİRME SAYFASI

Arıkan Taşınmaz Değerleme Anonim Şirketi ‘ne ait bilgiler aşağıdaki gibidir.
Ticaret Sicil No: 69460
MERSİS No : 0078038316200019
Ticaret Ünvanı: Arıkan Taşınmaz Değerleme A.Ş.
İşletmenin Merkezi: Altınova Mah. Fuar Cad. Buttim İş Merkezi Sit. No:61/5146 OSMANGAZİ/BURSA
E-şirket: Arikan E-şirket Sayfası

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler

Adı ve Soyadı Görevi
Okan ÖZKAN Yönetim Kurulu Başkanı
Cenk BİLEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emrah AYDOĞDU Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal ÖZKAN Kalite Güvence Sisteminin İşleyişinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TTK Bağımsız Denetçi

Ortaklık Yapısı (%1'den az olan iştirakler toplu olarak "Diğer" grubunda gösterilebilir).

Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı Sorumlu Ortak Olup Olmadığı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Okan ÖZKAN Sorumlu Ortak 333.333,00 33,333
Emrah AYDOĞDU Sorumlu Ortak 333.334,00 33,334
Cenk BİLEK Sorumlu Ortak 333.333,00 33,333
Toplam 1.000.000,00 100,00
Tahhüt Edilen Sermaye Miktarı : 1.000.000,00 TL
Ödenen Sermaye Miktarı : 1.000.000,00 TL tamamı ödenmiştir.

2017 Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Raporu

08.07.2016 Tarih 9111 Sayılı Ticaret Sicil Gazatesi