HİZMET VERDİĞİMİZ KONULAR

MESKEN

İŞYERİ

SOSYAL AKTİVİTE ALANLARI

TURİZM TESİS ALANLARI

SANAYİ VE ÜRETİM ALANLARI

ARSA ARAZİ

YATIRIM FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

EN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIM ANALİZİ

PAZAR ARAŞTIRMALARI

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARININ;

iPhone
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin alım veya satımı,
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerin kiraya verilmesi,
  • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması,
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması,
  • Gayrimenkul ipoteği kabul edilmesi,
  • Gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için, yasal prosedüre uyulduğunun ve gerekli belgelerin tam ve doğru olarak mevcut olduğunun tespit edilmesi,
  • Ortaklık portföyünde yer alan ve yıl içerisinde herhangi bir nedenle rayiç değeri tespit edilmemiş olan varlıkların yıl sonu değerlerinin tespiti.
  • Ortaklığa ayni sermaye konulması
  • Türk Vatandaşlığı için Gayrimenkul Değer Tespit Raporu

Ayrıca; Hisse senetleri borsada işlem gören tüm şirketlerin ödenmiş sermayelerinin %5'ini aşan gayrimenkul alım ve satımlarında ve kendi gayrimenkullerini başka bir şirkete ayni sermaye olarak koymaları halinde, Sermaye Piyasası Kanunun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacakların teminatı olan gayrimenkullerin belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdiri.