NEDİR BU KENTSEL DÖNÜŞÜM?

Kentsel Dönüşüm Riskleri ve Tedirginlikler…

Aslen ekonomik ömrünü tamamlanmış, can ve mal kaybına neden olabilecek, olası depreme karşı risk taşıyan yapıların, Devlet desteği ile yenilenmesini hedef edinen uygulamadır. 31.05.2012 tarihinde 6306 sayılı KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU yürürlüğe girmiş ve örnekleri izlenmeye başlamıştır.
Ancak hem konunun kamuoyunca detaylarının bilinmemesi, hem de yeni bir uygulaması olması nedeniyle hak sahiplerinde bazı haklı tedirginlikler oluşmaktadır. Bu tedirginliklerin başında şüphesiz değer ve şerefiye kayıpları vardır.
6306 Sayılı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 15 Maddesinin 2. Bendi, bu tip riskli yapılarda değer tespiti yetkisini Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı faaliyet gösteren LİSANSLI DEĞERLEME KURULUŞLARINA vermiştir.

Kentsel Dönüşüm Riskleri Nelerdir?

Kanun, Kentsel Dönüşüme başlanması için amaçlanan o yapıdaki tüm maliklerin oy birliği olmakla beraber 2/3 oranında bir çoğunluk tanımlamaktadır. Eğer 2/3 oranındaki çoğunluk karar verir ve siz bu karara katılmayan azınlıkta olursanız, Kanun, diğer maliklere açık artırım yolu ile sahip olduğunuz taşınmazın satışına imkan tanır. Hatta diğer malikler alıcı olmaz ise belirlenen rayiç bedelden taşınmazınız Hazine adına tescil edilir. Yani cebri bir satış zorunluğu ile karşılaşabilirsiniz.
Diğer bir bakış açısından, Kentsel Dönüşüme istekli tarafta olsanız dahi, Kanun kapsamında inşa edilecek yeni yapıda maliklere yapılan paylaşımlar, önceki durumdaki şerefiye farkları, taşınmazların birbirlerine karşı avantaj ve dezavantajları gözetilmeksiniz, aleyhinize olacak şekilde meydana gelebilir.
Her iki durumda da sahip olduğunuz taşınmazın gerçek değerini, şerefiye ve özelliklerini kanıtlayabilmeniz uğrayabileceğiniz olası değer kayıplarını önleme açısından önem arz etmektedir.

Risksiz Dönüşüm

Bahsedilen bu olumsuzlukları bertaraf etmek için, Yönetmelikte tanımlandığı şekliyle Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı faaliyet gösteren Lisanslı Değerleme Kuruluşlarından edineceğiniz rapor bir yol haritası görevini üstlenir. Mevcut yapıdaki mülkiyetlerin, taşınmazların şerefiye farklılıklarının ve değerleme tarihindeki tarafsız tespit edilen değerlerinin belgelenmesi sağlar.